De aanpassing

Menno WiersmaCOLUMNS

Het is voor een ieder enorm wennen. Epidemieën hebben al eeuwen over de aarde gewoed, maar steeds beter kreeg de mensheid die onder controle. Toch wordt de hele wereld plotseling overrompeld door een akelig virus, dat ons belaagt als een rauwe voorjaarsstorm die het ouwe hout uit de bomen jaagt. Vooral ouderen en kwetsbaren moeten het ontgelden. Ineens is niets meer zeker en alles anders.

Het leek even na de jaarwisseling een ‘ver-van-ons-bed-show’, maar binnen de kortste keren bereikte het coronavirus ook Nederland. In allerijl werden maatregelen afgekondigd en al rap daarna aangescherpt. Ook als dierenartspraktijk moesten we daarin uiteraard mee. Op de praktijksite, op Facebook en op de toegangsdeur maakten we onze nieuwe huisregels kenbaar.

Coronaregels op de entree.

Op de praktijk werken we zoveel mogelijk in vaste, uitsluitend fitte koppels. In eerste instantie werden alleen spoedgevallen door ons behandeld. Maar al gauw  bleek dat arbitrair. Want als je een beginnende oorontsteking niet meteen goed de kop indrukt, wordt het al rap een chronisch drama. En ook vaccinaties moet je niet te lang uitstellen, want daarmee willen we juist epidemische toestanden voorkomen! Bovendien moeten we baasjes van dieetvoer en medicatie voorzien om hun dierbare viervoeters gezond te houden. Dus werd er een modus gevonden om niet alleen de meest noodzakelijke diergezondheidszorg zoveel mogelijk doorgang te laten vinden met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, maar ook de reguliere bekommernis. Dat viel om de drommel nog niet mee! En ondertussen moesten de neuzen binnen de praktijk ook nog eens allemaal dezelfde kant op. Maar thans worden de nieuwe regels breed gedragen en vakkundig opgepakt. Alleen een gezond baasje mag bij ons binnen komen, uitsluitend na een telefonische afspraak. En als je zelf niet fit bent, moet je iemand anders regelen. Online afspreken kan helaas momenteel niet. In de bevestiging van de afspraak krijgt de eigenaar via de mail de instructies van de huidige beperkingen. Bij binnenkomst de handen ontsmetten en daarna op afstand melden bij de balie. Er mag slechts één begeleider per patiënt mee naar binnen. In de wachtkamer wordt het dier door de dierenarts of de assistente overgenomen. Dat gaat met katten in een mandje het makkelijkst. Een bange hond aan de riem maakt die de oversteek wat minder graag, alhoewel een brokje daarin wonderen kan doen. De begeleider mag op afstand meekijken wat er met zijn of haar dier gebeurt. Zo houden we de vocale interactie in stand. Het is even wennen, maar het kan prima. Gelukkig hebben we een grote wachtkamer, waarin we met gemak twee wachtenden op ruime afstand van elkaar kunnen plaatsen. Baasjes moeten zich daar wel met eigen lectuur of hun mobiel vermaken, omdat we de tijdschriften hebben moeten weghalen…

Zelfs kleine ingrepen en operaties kunnen op deze manier goed doorgang vinden, zij het dat het brengen en halen vrij strikt op tijd wordt afgesproken. Ook het ophalen van medicijnen is uitsluitend op telefonische afspraak. We willen immers niet meer dan één persoon tegelijk bij de balie hebben; een volgende zal buiten of in de auto moeten wachten.

Wat ik zelf als behoorlijk lastig heb ervaren, is wanneer we een dier moeten laten inslapen. Maar ook daarin hebben we steeds een juiste aanpak weten te bewerkstelligen, zonder dat we te dichtbij een eigenaar hoeven te verkeren. Ik denk dat het daarbij belangrijk is dat we ons moeten realiseren dat zelfs onder deze lastige omstandigheden er uiteindelijk nog waardig afscheid van jouw trouwe viervoeter kan worden genomen. Want het is toch schrijnend om te vernemen hoe dat op dit moment op heel veel plaatsen juist niet kan waar mensen hun dierbare familielid hebben verloren?

De eerste versoepelingen van regeringswege zijn in gang gezet, maar toch vrees ik dat we nog een behoorlijke periode aan de beperkende maatregelen vast zitten. Dat is behelpen en lastig, maar uiterst noodzakelijk om het virus de baas te worden. Kijk op onze site (www.dierenartsgrou.nl) of op Facebook voor een update van de laatste aanpassingen. En weet dat wij er altijd alles aan zullen doen om jouw dier gezond te houden of beter te maken!

Mei 2020

Mei 2020