Welkom bij dé dierenarts­verhalensite van een Friese dierenarts!

Door Menno J. Wiersma - voorheen Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou

De ‘Bistedokter’ verscheen aanvankelijk vanaf oktober 2002 als column in de Mid Frieslander. Tegenwoordig staan de verhalen in ‘Middelpunt’ en in diverse dorpskranten of op websites in de regio rondom de dierenartsenpraktijk in Grou waar ik werkzaam was. Deze praktijk (www.dierenartsgrou.nl) behandelt zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren, maar de meeste verhalen gaan over honden en katten. Andere diersoorten passeren echter ook geregeld de revue. 

Behandelingsmogelijkheden en actuele zaken worden te berde gebracht aan de hand van patiënten die in de praktijk voor het voetlicht komen . Uiteenlopende voorvallen met leuke, merkwaardige of lastige patiënten van aardige, meelevende, bijzondere of zelfs moeilijke cliënten komen aan bod. Uiteraard wordt altijd discretie betracht, doch de anekdote niet geschuwd!  Soms komen de verhalen beter tot hun recht in mijn moedertaal: de Fryske columns. Jongste loot aan deze site zijn de belevenissen van onze eigen hond Afke, verhaald vanuit haar perspectief: de ‘Wrafkes’.   

Menno Wiersma 

Laatste columns

 • Zen
  “Wil jij mijn beide poezen in laten slapen als ik er niet meer ben?”, vroeg de oude mevrouw ...
 • ‘Op ‘e klepper’
  Ja hear, it wie wer safier! ‘t Wie noch neare nacht doe’t Baas my útliet. Ik wit daliks wat der ...
 • Het Rariteitenkabinet
  Ik ben een verzamelaar. Voorheen van sigarenbandjes, postzegels, schelpen, stenen, scherven, eieren ...

Columns

 • Zen
  “Wil jij mijn beide poezen in laten slapen als ik er niet meer ben?”, vroeg de oude mevrouw ...
 • Het Rariteitenkabinet
  Ik ben een verzamelaar. Voorheen van sigarenbandjes, postzegels, schelpen, stenen, scherven, eieren ...
 • Nog immer die akelige vogelgriep
  Vanaf eind februari zijn er in een straal van 10 km rondom Scharnegoutum borden langs de wegen in ...
Meer...

Fryske Columns

 • De hantekening fan Kroes
  Ik haw it as bistedokter noch meimakke dat in boer op skreiershoeke by winterwaar inkeld op redens ...
 • ‘Luctor et Emergo’
  It moat mear as fiifentweintich jier lyn wêze dat ik op dat plak foar it lêst west bin foar kij. ...
 • Middelpunt
  Sûnt myn stopjen yn septimber liket it oft ik yn it ‘Middelpunt’ fan de belangstelling stean. Fan ...
Meer...

Wrafkes

 • ‘Op ‘e klepper’
  Ja hear, it wie wer safier! ‘t Wie noch neare nacht doe’t Baas my útliet. Ik wit daliks wat der ...
 • De nachtmerje fan Afke
  ‘Och mokkeltsje, dreamsto al fan dy hetsige wâldrikel?’, en wylst waard ik oer myn lyfke tyske. ...
 • ‘Yn ‘e prizen’
  Frou reizget wat ôf mei my! Koartlyn wiene wy wer withoefier op ‘e flutter. Op syn minsten twa ...
Meer...