Welkom bij dé dierenarts­verhalensite van een Friese dierenarts!

Door Menno J. Wiersma - voorheen Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou

De ‘Bistedokter’ verscheen aanvankelijk vanaf oktober 2002 als column in de Mid Frieslander. Daarna stonden de verhalen in ‘Middelpunt’ en in diverse dorpskranten of op websites in de regio rondom de dierenartsenpraktijk in Grou waar ik werkzaam was. Deze praktijk (www.dierenartsgrou.nl) behandelt zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren, maar de meeste verhalen gaan over honden en katten. Andere diersoorten passeren echter ook geregeld de revue.

Behandelingsmogelijkheden en actuele zaken worden te berde gebracht aan de hand van patiënten die in de praktijk voor het voetlicht komen . Uiteenlopende voorvallen met leuke, merkwaardige of lastige patiënten van aardige, meelevende, bijzondere of zelfs moeilijke cliënten komen aan bod. Uiteraard wordt altijd discretie betracht, doch de anekdote niet geschuwd! Soms komen de verhalen beter tot hun recht in mijn moedertaal: de Fryske columns. Jongste loot aan deze site zijn de belevenissen van onze eigen hond Afke, verhaald vanuit haar perspectief: de ‘Wrafkes’. 

Op dierendag 2022 verscheen een boek getiteld 'Elke dag dierendag' van mijn hand waarin in de ruim 100 mooiste, leukste en soms hilarische voorvallen en observaties heb gebundeld. Een groot aantal diersoorten, van grootvee tot hamster, passeert in een bonte stoet de revue. Niet minder vaak gaat het over hun eigenaren, dus over boeren, burgers en buitenlui. Niemand wordt gespaard, zelfs de bistedokter zelf niet ...

Menno Wiersma 

ImageBestellen

Laatste columns

 • Tweede druk, druk, druk
  De laatste vrijdag van juli was bijzonder. De donderdagavond daarvoor had ik net met de uitgever ...
 • Jongereinsoarch
  D’r giet noch wolris wat ûnbidich mis yn de soarch foar de jongerein. De grize giet jin somtiden ...
 • Mei de noas yn ‘e djerre
  Potferjaneinepyk! Betiden soenen jo dy kwispel fan my d’r wol ôf fykje wolle! Dat kring ferriedt my ...

Columns

Meer...

Fryske Columns

 • Jongereinsoarch
  D’r giet noch wolris wat ûnbidich mis yn de soarch foar de jongerein. De grize giet jin somtiden ...
 • Waarme Wintermiddei yn De Wartenster
  Op sneintemiddei 5 febrewaris fan 15.00 -17.00 oere smite Gjalt de Groot en Menno Wiersma de rapen ...
 • Wat soesto!
  Freark Smink hat syn ‘opus magnum’ nota bene nei syn santichste nochris ôflevere yn de foarm fan in ...
Meer...

Wrafkes

 • Mei de noas yn ‘e djerre
  Potferjaneinepyk! Betiden soenen jo dy kwispel fan my d’r wol ôf fykje wolle! Dat kring ferriedt my ...
 • ‘Hinnehokje?’
  Ik hoech der net omhinne te blaffen, it wie okkerdeis sljochtwei nuveraardich. Op in moarntiid, in ...
 • ‘Op ‘e klepper’
  Ja hear, it wie wer safier! ‘t Wie noch neare nacht doe’t Baas my útliet. Ik wit daliks wat der ...
Meer...