Welkom bij dé dierenarts­verhalensite van een Friese dierenarts!

Door Menno J. Wiersma - voorheen Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou

De ‘Bistedokter’ verscheen aanvankelijk vanaf oktober 2002 als column in de Mid Frieslander. Tegenwoordig staan de verhalen in ‘Middelpunt’ en in diverse dorpskranten of op websites in de regio rondom de dierenartsenpraktijk in Grou waar ik werkzaam was. Deze praktijk (www.dierenartsgrou.nl) behandelt zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren, maar de meeste verhalen gaan over honden en katten. Andere diersoorten passeren echter ook geregeld de revue. 

Behandelingsmogelijkheden en actuele zaken worden te berde gebracht aan de hand van patiënten die in de praktijk voor het voetlicht komen . Uiteenlopende voorvallen met leuke, merkwaardige of lastige patiënten van aardige, meelevende, bijzondere of zelfs moeilijke cliënten komen aan bod. Uiteraard wordt altijd discretie betracht, doch de anekdote niet geschuwd!  Soms komen de verhalen beter tot hun recht in mijn moedertaal: de Fryske columns. Jongste loot aan deze site zijn de belevenissen van onze eigen hond Afke, verhaald vanuit haar perspectief: de ‘Wrafkes’.   

Menno Wiersma 

Laatste columns

 • Perspectief
  In alle geledingen van de samenleving beheerst de pandemie ons doen en laten nu al bijna twee jaar. ...
 • Fokkerij
  Hoe vaak zou ik baasjes hebben bijgestaan terwijl hun teefje in blijde verwachting was? En hoeveel ...
 • ‘Yn ‘e prizen’
  Frou reizget wat ôf mei my! Koartlyn wiene wy wer withoefier op ‘e flutter. Op syn minsten twa ...

Columns

 • Perspectief
  In alle geledingen van de samenleving beheerst de pandemie ons doen en laten nu al bijna twee jaar. ...
 • Fokkerij
  Hoe vaak zou ik baasjes hebben bijgestaan terwijl hun teefje in blijde verwachting was? En hoeveel ...
 • De bijwerking
  We hebben het tijdperk van kwakzalverij, medicijnmannen of druïdes en ‘Klazienen uut Zalk’ al lang ...
Meer...

Fryske Columns

 • ‘Luctor et Emergo’
  It moat mear as fiifentweintich jier lyn wêze dat ik op dat plak foar it lêst west bin foar kij. ...
 • Middelpunt
  Sûnt myn stopjen yn septimber liket it oft ik yn it ‘Middelpunt’ fan de belangstelling stean. Fan ...
 • De groede
  By ús yn ‘e gong stiet in grutte antike mahoanjehouten tûfkast. De sintrale ferwaarming hat him ...
Meer...

Wrafkes

 • ‘Yn ‘e prizen’
  Frou reizget wat ôf mei my! Koartlyn wiene wy wer withoefier op ‘e flutter. Op syn minsten twa ...
 • Myn earste tsjûchskriften!
  Ik bin mei Frou al in pear jier dwaande mei jachttraining. Net dat ik ea mei op jacht gean, hear. ...
 • Afke’s Tsiental
  At baas moarns fan ‘t bêd ôf komt, lit hy my alderearst troch de efterdoar yn ’e tún. Ik mei dan ...
Meer...