De Keuring

Menno WiersmaCOLUMNS

Eenmaal per jaar heb ik het genoegen om de kleindierententoonstelling in de Greidhôf in Reduzum te bezoeken. In opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit moet ik beoordelen of het kleinvee gezond genoeg is om op de tentoonstelling aanwezig te mogen zijn. Afgelopen zaterdag was het weer zover.

Natuurlijk zijn de dieren gezond. De fokkers van de vereniging ‘De Trije Doarpen’ kijken wel uit. Ook al is het hobby, de eer staat op het spel. Zieke dieren neem je niet mee, die laat je thuis. Ook de enting van de hoenders was in orde, zodat mijn gezondheidskeuring slechts een formaliteit was. Dan kan de ‘echte’ keuring los. Een tweetal keurmeesters bekijkt kritisch alle 22 kippen, de ruim 120 konijnen en een paar cavia´s minutieus en alle bevindingen worden nauwkeurig genoteerd door een secretaris. Over het algemeen is de belangstelling voor dit gebeuren tanende. Mensen krijgen meer vrije tijd, gaan er vaker op uit en dan is er minder tijd voor dit soort hobby’s. Bovendien zijn er beperkende maatregelen getroffen na de recente ziekteuitbraken van MKZ en vogelpest, die de animo zeker niet bevorderen. Toch is er een aantal markante figuren die volhardt in deze liefhebberij en het totale aantal dieren was afgelopen zaterdag zelfs weer iets groter dan vorig jaar. Bij het invullen van de paperassen onder het genot van een kopje koffie raak ik geanimeerd in gesprek met een paar fokkers. Over de problemen van de kleine populaties waar alle verschillende rassen mee te kampen hebben, waardoor het gevaar van inteelt op de loer ligt. Bij ver doorgevoerde inteelt vermindert de vitaliteit en wordt de kans op aangeboren afwijkingen groter. De goede fokker zorgt ervoor dat hij tijdig ‘vers bloed’ aanvoert.

De beste en mooiste dieren van deze regionale bijeenkomst gaan weer door naar de grote tentoonstelling elders. Het is een beetje jammer dat er zo weinig andere belangstellenden op deze keuring aanwezig zijn, want de dieren zijn stuk voor stuk prachtige exemplaren om te zien en de entourage is prima. Bovendien is er van de diereigenaren veel op te steken qua voeding en verzorging. Hét geheim zit ‘m voornamelijk in hun fokbeleid. Mocht uw belangstelling voor de ‘kleinveetentoonstelling’ door het lezen van deze promotie zijn gewekt, kunt u gerust contact opnemen met dhr. J. Veldman van de vereniging D.T.D. (tel. 652978).

November 2004

Respectievelijk de keurmeester, de fokker en de secretaris: het is één en al ernst zonder luim!