De nieuwe hondenregistratie

Menno WiersmaCOLUMNS

Per 1 november verandert de wetgeving omtrent registratie van honden. Vanaf 2013 is het al verplicht dat nieuwgeboren pups én honden uit het buitenland worden gechipt en geregistreerd. Desondanks worden er vele misstanden geconstateerd. Zo worden veel pups vaak te vroeg van hun moeder gescheiden en onder slechte omstandigheden door malafide figuren vanuit Oost Europa ons land binnen gebracht. Dat resulteert niet zelden in slecht gesocialiseerde of zieke hondjes. Zelfs de volksgezondheid kan hierdoor in gevaar worden gebracht. Het huidige Identificatie- en Registratiesysteem is bovendien te fraudegevoelig. Terecht dat de overheid de regels opnieuw aanscherpt.

Het gebezigde registratiesysteem van honden is inderdaad niet waterdicht. Er is een tiental zogenaamde databanken waar honden met hun chipnummer en de gegevens van de eigenaar in vermeld staan. De overheid gaat deze databanken tot officiële ‘portalen’ maken die alle gegevens verplicht centraal moeten koppelen aan het bestand van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarnaast moet iedere nieuwgeboren pup of elke hond die van eigenaar wisselt, zijn voorzien van een Europees dierenpaspoort met een uniek nummer dat tevens gekoppeld moet zijn aan de chip. Voorheen was dit paspoort uitsluitend verplicht voor honden die de landsgrens overgaan. Er zijn namelijk ook nogal wat goedkope paspoortjes in omloop gebracht zonder dat predicaat en zonder registratie. In de praktijk in Grou hebben we ons daar gelukkig al nooit aan bezondigd. Een toekomstig eigenaar moet bij de aanschaf van een hond dus nagaan of deze is gechipt, geregistreerd en is voorzien van een EU-dierenpaspoort.

Daarnaast zullen fokkers van honden een UBN, een Uniek BedrijfsNummer, bij de RVO moeten aanvragen. Ook als het om een gelegenheidsnestje gaat! Pups mogen uitsluitend door een dierenarts of een bij de RVO geregistreerde chipper worden gechipt én geregistreerd. Een dergelijk UBN is ook nodig als je een hond uit het buitenland wilt importeren! En uitsluitend een dierenarts is dan bevoegd om het dier via een portaal te registreren.

Het nieuwe Identificatie- en Registratiesysteem moet ervoor zorgen dat misstanden en gesjoemel met honden tot het verleden gaan behoren. Vooral omdat uit de database van de RVO altijd is te achterhalen wie de fokker c.q. importeur van de hond is en wie het dier heeft gechipt, dan wel voorzien van een geldig paspoort. In het afgelopen pandemiejaar is het aantal honden in ons land met meer dan 10% toegenomen. Aangezien er in Nederland zelf relatief te weinig aanwas is, komt het merendeel hiervan dus uit het buitenland. Ik hoop dat de nieuwbakken baasjes niet alleen de nieuwe regels beter naleven, maar vooral ook voldoende tijd aan hun geliefde aanwinsten spenderen!

Meer info? Kijk verder op de site van de RVO of op de site van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren.

Oktober 2021