De vernieuwing

Menno WiersmaCOLUMNS

‘De tiid hâld gjin skoft…’ In amper vijf jaar tijd is er in onze dierenartsenpraktijk enorm veel veranderd. Niet alleen qua bezetting, van vier naar acht dierenartsen; maar ook in wat we doen en kunnen. Het in-huis-laboratorium geeft enorm veel meer mogelijkheden en vooral snellere diagnoses. De toegevoegde waarde van echoapparatuur heeft zich al meermalen bewezen en dat we zelf bacteriologisch onderzoek doen en kunnen bepalen voor welke antibiotica de ziekteverwekker gevoelig is, is tevens een grote vooruitgang.

Bloedonderzoek op orgaanfuncties doen we al een paar jaar in ons eigen lab. De nieuwste aanwinst op dat gebied  is een apparaat dat ook het bloedbeeld van patiënten kan bepalen. Het bloedbeeld wordt gevormd door de rode en de witte bloedlichaampjes. Daaruit kun je afleiden of er sprake is van bijvoorbeeld bloedarmoede of  ontsteking. Hoewel het volledig bloedbeeld ons zelden een specifieke diagnose biedt, is het heel gevoelig en geeft het vaak de eerste aanwijzing voor ziekte bij een patiënt.  Wanneer het bloedbeeld regelmatig wordt bepaald, kunnen we een trend waarnemen om de ernst van een ziekteproces aan te geven en te volgen of het proces verslechtert of verbetert. We lieten het bloedbeeld geregeld door een extern laboratorium doen, maar nu hebben we veel sneller een uitslag. Dat komt uiteraard de patiënt ten goede: hoe vlotter uitsluitsel, des te eerder weet je wat je te doen staat.

Sinds april vorig jaar werken we uitsluitend op afspraak. Dat wordt door zowel onze clientèle als door onszelf als erg positief ervaren. Er is meer tijd voor de patiënt en de wachttijden zijn danig bekort. Dat niet een ieder altijd exact op het afgesproken tijdstip kan worden geholpen wordt gelukkig niet als negatief ervaren. Als er een spoedgeval tussendoor komt dient dat uiteraard voorrang te krijgen. Gelukkig hebben we het interne klimaat dit jaar beter onder controle: er is namelijk airconditioning aangelegd! Dit voorjaar gaan we daarnaast ook nog een stap maken richting duurzaamheid. Er worden zonnepanelen aangeschaft om zelf in het toenemende stroomgebruik te kunnen voorzien.

Alle veranderingen hebben echter ook een keerzijde: we beginnen zo langzamerhand uit ons jasje te groeien. Daarom hebben we inmiddels een bouwcommissie benoemd om te inventariseren en verbouwing voor te bereiden. Meedenken wordt op prijs gesteld. Mocht je ons van advies willen voorzien, meld het gerust! Op de mail, via de telefoon of gewoon bij de balie.

Last but zeker niet least maak ik van de gelegenheid gebruik om (alweer!) een nieuwe collega voor te stellen: Marije Kamstra. Marije is opgegroeid in Terherne en in juli 2019 afgestudeerd als dierenarts landbouwhuisdieren aan de Universiteit van Gent. Hierna is ze een periode werkzaam geweest bij een dierenartsenpraktijk elders in Fryslân. Per december vorig jaar is Marije in dienst bij onze praktijk. Hoewel ze vooral op route zal zijn tussen de koeien en de paarden, zal ze ook zo nu en dan op het spreekuur opduiken. Marije draait ondertussen al ruim een maand mee en we zijn ervan overtuigd dat zij prima in ons team past en dat ze perfect in staat is ons logo te vertegenwoordigen: ‘Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân!’

Januari 2020