NIEUW: Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren

Menno WiersmaCOLUMNS

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 31 oktober ‘op afstand’ het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) geopend via een klik op de ‘muis’. Het LICG heeft als belangrijk doel het geven van betrouwbare informatie over het verantwoord aanschaffen en houden van gezelschapsdieren. Fantastig toch!

Veel mensen weten niet precies waar ze aan beginnen als ze een huisdier kopen. Zo ontbreekt het vaak aan kennis over de juiste verzorging. Men weet bijvoorbeeld niet dat een goudvis eigenlijk niet in een ronde kom hoort. Of dat een Buldog niet hoort te snurken. Of dat een papegaai ziek wordt van een dieet van alleen maar zonnepitten. En verder vragen veel kopers zich ook niet af of een bepaalde verkoper wel het juiste adres is om een gezond dier aan te schaffen. Allemaal voorbeelden van welzijnsproblemen die door de juiste informatie voorkomen of relatief eenvoudig opgelost kunnen worden. Daarom heeft LNV samen met onder andere de Faculteit Diergeneeskunde, de Kon. Ned. Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Dierenbescherming het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren opgericht.  Op de website van het LICG zijn ‘dierenbijsluiters’ te vinden met informatie over de verzorging van allerhande diersoorten. Ook start de eerste publiekscampagne van het LICG: ‘ De Blauwe Hond’. Kinderen in de leeftijd van drie tot zes jaar leren hoe zij op een veilige manier met hun eigen hond kunnen omgaan. Immers: wie het klein niet leert, doet het groot misschien verkeerd.

Werkwijze

Het LICG is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Een groot aantal partners binnen de huisdierensector voorzien het LICG van informatie. Het LICG bewerkt alle verkregen informatie en laat relevante informatie vervolgens toetsen door een commissie van deskundigen op inhoudelijke betrouwbaarheid, volledigheid en consistentie. Pas als de commissie deze informatie goedkeurt, gaat het LICG over tot publicatie. De commissie bestaat uit wetenschappers van de Universiteiten in Utrecht en Wageningen. De informatie die het LICG verstrekt is dan ook objectief en betrouwbaar. Zo kunnen goed geïnformeerde kopers en houders keuzes maken die het welzijn van huisdieren ten goede komen. De informatie wordt op verschillende manieren verstrekt.

Huisdierenbijsluiters

Allereerst zijn er de huisdierenbijsluiters, bedoeld voor mensen die overwegen een dier te kopen. Dankzij de bijsluiter weten ze beter wat voor soort dier ze willen aanschaffen en kunnen ze een bewustere keuze maken. Er zullen huisdierenbijsluiters verschijnen over alle (groepen) diersoorten die volgens de Raad voor Dieraangelegenheden als huisdier gehouden kunnen worden. Dit zijn er nogal wat en het kan daarom even duren voordat over al deze dieren informatie beschikbaar is. Raadpleeg daarom regelmatig de website om te zien of er al een huisdierenbijsluiter is over het huisdier waarin u geïnteresseerd bent.

Thema’s en projecten 

Ook alles wat met huisdieren samenhangt zal aan de hand van thema’s worden behandeld. Begin volgend jaar zal bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan ‘allergie voor dieren’. Het LICG werkt tevens met projecten. Sommige projecten keren elk jaar terug. Tijdens de Chipmaand staat het chippen van dieren centraal. In 2007 wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor het chippen van katten. De Chipmaand is elk jaar in juni. De Week van het Huisdier is een week in mei, waarin het op een verantwoorde wijze houden van huisdieren centraal staat. Elk jaar wordt aan een ander aspect hiervan aandacht besteed. In 2007 was de thema van de Week ‘dier en taal’. Dieren ‘praten’ immers met ons door hun lichaamstaal, maar wat bedoelen ze nu eigenlijk? Het thema voor volgend jaar is ‘dier en vakantie’.
Andere projecten zijn eenmalig, zoals ‘De Blauwe Hond’, een interactief spel op cd-rom voor kinderen van drie tot en met zes jaar. Met dit spel leren kinderen spelenderwijs hoe zij het beste met hun hond kunnen omgaan. Een goede omgang met hun hond verkleint de kans op hondenbeten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat de meeste mensen thuis door een bekende hond worden gebeten. Veelal zijn de slachtoffers jonge kinderen, omdat ze de signalen die de hond afgeeft niet goed begrijpen. Het spel helpt hen om deze signalen te leren herkennen. Voor ouders is er een instructieboekje. Zo kunnen ouders hun kinderen uitleggen waarom honden op een bepaalde manier reageren en wat het kind dan het beste kan doen. U kunt De Blauwe Hond via de webwinkel van het LICG bestellen.

Natuurlijk kunt u altijd bij onze praktijk terecht voor informatie van velerlei aard. Maar de website van dit nieuwe initiatief is zeer zeker de moeite waard. Kijk zelf maar eens op de site van het LICG!

November 2007