Nieuwe dimensies

Menno WiersmaCOLUMNS

In onze praktijk zijn we continu op zoek naar verbetering en vernieuwing. Wat dat betreft lijkt er een stroomversnelling plaats te hebben gevonden in het afgelopen jaar. Met name in de diagnostiek. Het meeste laboratoriumwerk moesten we altijd uitbesteden. Kon je beter aan specialisten overlaten, was onze insteek. Maar ondertussen hebben we zelf heel veel opgepakt. Al langer onderzoeken we de plas en poep van onze patiënten. Urine wordt nader geanalyseerd en ook het sediment (bezinksel na centrifugeren) wordt uitgeplozen op cellen en kristallen. Ontlasting onderzoeken we op het voorkomen van wormeitjes en met een aantal sneltesten kunnen we besmettingen vaststellen dan wel uitsluiten.

Al meer dan een jaar doen we zelf ook bacteriologisch onderzoek. Eerst zoeken we uit welke ‘kleine diertjens’ verantwoordelijk zijn voor een ontsteking en daarna kijken we voor welke antibiotica deze wel of juist niet gevoelig is. Zo kunnen we enerzijds gerichter de beste behandeling kiezen en anderzijds proberen te  voorkomen dat er resistentie ontstaat.

praktijk-november-012

praktijk-november-006

Sinds november hebben we de beschikking over een bloedanalyse-apparaat. Moesten we voorheen altijd bloedmonsters per koerier naar het lab sturen, nu kunnen we een groot aantal bepalingen zelf uitvoeren. Dat leidt sneller naar een diagnose en zo kan de juiste therapie eerder opgestart worden. Belangrijk in deze nieuwe dimensie is dat we de kwaliteit bewaken. Via geregelde terugkoppeling naar gerenommeerde laboratoria worden uitslagen gecheckt en geborgd. Op deze manier doen we wederom een stapje voorwaarts om onze patiënten nog betere zorg te bieden.

Nieuw gezicht

Last but not least is er ook nog een verandering in de personele bezetting: vanaf oktober hebben wij een nieuwe collega over de vloer uit ‘het land van Bartje’. Dat is Thijs Brands, geboren en getogen in Emmen. Het is echter niet alleen het ‘Noorderdierenpark’ dat bij Thijs de voorliefde voor de beestenboel heeft doen opbloeien. Dat komt eerder door de passie voor al het werk op en om de boerderij. Vanaf zijn 16e  werkte Thijs al op een melkveehouderij. ‘Wat is er nou mooiere dan werken tussen de koeien?’, is zijn motto. Maar zijn belangstelling is breder. Tijdens de studie heeft hij op een KI-station voor varkens gewerkt en in het buitenland heeft hij stages schapen verlossen gedaan. Thijs zal in onze contreien dus het meest de boer op gaan. Maar het ‘kleinvee’ schuwt hij absoluut niet. Zodoende kun je hem ook op het spreekuur treffen. Zijn grootste liefde heeft hij tijdens de studie getroffen: zijn vrouw is eveneens dierenarts en werkt momenteel in zijn geboorteprovincie.

In korte tijd heb ik Thijs leren kennen als een zeer nieuws- en leergierige collega die zeer positief in het leven staat. Met groot enthousiasme is hij gestart en hij heeft er zin in om met al onze klanten kennis te maken. En het Fries verstaat ie al redelijk, ’want hy hat kunde yn Reduzum’. Bovendien een keurig opgevoede jongeman. In tegenstelling tot Bartje bidt Thijs namelijk wél voor ‘bruune boon’n’. Echter liever ‘nie veur bakte kippenleverties’, want daar houdt hij dan weer niet van…

008

Kortom: onze praktijk is klaar voor 2017. Ook in het nieuwe jaar hopen wij uw geliefde huisdieren gezond te houden of beter te maken!

December 2016