Overweldigend afscheid collega Lolke Kalsbeek

Menno WiersmaCOLUMNS

Op vrijdag de dertiende maart was het zover: nadat hij bijna vier decennia werkzaam is geweest in de dierenartsenpraktijk in het hart van Fryslân, werd massaal afscheid genomen van onze collega Lolke Kalsbeek. De drie maten uit de maatschap boden Lolke en zijn vrouw Jantsje een groots afscheidsfeest aan in De 2 Gemeenten in Jirnsum. Boerinnen versierden de zaal en een heus agrarisch comité vulde de avond verder in. Wiltsje fan Peazens zorgde voor de muzikale omlijsting. Na het welkomstwoord van de ceremoniemeester en het fêteren in gezinsverband,  kreeg collega Eric Havik het woord. Hij memoreerde Lolke’s loopbaan en de grote veranderingen die de melkveehouderij heeft ondergaan in de afgelopen periode en hoe onze praktijk daarop heeft ingespeeld. Welke ondersteunende rol Jantsje daarin heeft gehad en hoe hun beider opvolging is geregeld. De praktijk is het paar veel dank verschuldigd voor al het werk dat is verzet. Vervolgens sloeg het nieuwe praktijkteam een luchtiger toon aan over Lolke in het lied ‘Kokeallerij’. Daarna kwam een keur aan boeren en boerinnen aan bod met toespraken, sketches en cadeaus. Er kwam zelfs een zwartbont zangkoor voorbij. Drie generaties veehouders, veelal samen met hun aanhang, vulden de zaal meer dan volledig. Het was alweer vijfentwintig jaar geleden dat een dergelijk afscheid binnen onze praktijk plaatsvond. Maar de oud-collegae Gerard Terpstra en Jan Wiersma zouden uitsluitend lof hebben kunnen toezwaaien aan het feit dat hun opvolger de boeren zo aan de praktijk heeft weten blijven te binden. Het is aan het nieuwe team daar opnieuw gevolg aan te geven.

Het slotwoord was uiteraard aan de nestor zelf. Lolke memoreerde het vooral zeer op prijs te stellen dat ook de jonge generatie veehouders grote waarde aan zijn adviezen is blijven toekennen. Maar ook dat wij als dierenartsen niet uitsluitend voor het vee op de boerderij komen: zowel lief als leed wordt met de boerengezinnen gedeeld. Dat zal zeker tevens hebben bijgedragen aan de hechte band met de veehouders. Dat zijn dierenartshart vooral bij de melkveehouderij ligt, is genoegzaam bekend. Zijn escapades in de ‘lytse beestjes’ wist hij echter dusdanig hilarisch te verkondigen dat er werd geopperd dat Lolke bij gebrek aan hobby’s altijd nog ‘Lytse Teake’ zou kunnen opvolgen. Ik ben bang dat ie in plaats daarvan liever dit jaar nog een beetje blijft bijbeunen…             Meer lezen over Lolke?

Maart 2015 025 - Lolke en Jantsje

 

_4Wiltsje fan Peazens

51Het optreden van de dierenartsenpraktijk

_40Het aanbieden van het herinneringsboek

_32Het zwart-bont koor (foto’s Lysbeth Hettinga)

Maart 2015