Weer de boer op!

Menno WiersmaCOLUMNS

Als de pandemie ons ook maar iets heeft willen doen realiseren is het wel dat we enorm moeten veranderen als we onze aardkloot leefbaar willen houden. Voor alle flora en fauna in het algemeen en voor onszelf in het bijzonder. Onderdeel daarvan moet zijn dat we stoppen ons voedsel over grote afstanden te verslepen en dat we onszelf beter lokaal moeten gaan vermaken. Overmatig (vlieg)verkeer is immers funest. Zelf méér bewegen is daarentegen juist essentieel voor onze eigen gezondheid. De helft van de bevolking heeft last van overgewicht en eet ook nog eens ongezond. Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat en zo ontstaan overal in het land  initiatieven met duurzaamheid, welzijn en gezondheid hoog in het vaandel. De ‘bloeizones’ zijn daar een lichtend voorbeeld van!

In bovenstaand kader ben ik door een werkgroep van de vrijwilligersorganisatie Grou2030  benaderd een rol te spelen om wandelpaden te bewerkstelligen door boerenland. Hield ik tot nog toe steeds de boot af als ik dit soort verzoeken kreeg; nu hapte ik toe. Dit was immers een win-winsituatie. Ik ben namelijk niet uitsluitend een gesprekspartner voor de veehouders, thans mag ik met reden weer de boer op! Zij het dat ik dat tegenwoordig op de fiets kan doen, met uitsluitend een plattegrond van Google Maps in de fietstas. Meer bagage is niet nodig.

Het is fantastisch om dit te doen. Onder het genot van een kopje koffie kan ik honderduit bijpraten met mijn voormalige clientèle, zonder dat ik elk moment weer een spoedgeval voor de kiezen kan krijgen. En aan het eind van elk bezoekje bespreken we wat er eventueel voor wandelmogelijkheden liggen in hun landerijen. Uiteraard begrijp ik bezwaren die geuit worden. Privacy, loslopende honden, vee dat in de wei loopt en de risico’s wanneer er met groot materieel in de weilanden gekuild moet worden zijn allemaal items die voor zich spreken. Desondanks blijken er zo hier en daar zeker kansen te liggen! Dat geeft de burger moed en moet de boer deugd doen. Ook voor de boer ligt er namelijk een win-winsituatie in het verschiet. Een goede verstandhouding tussen boer en burger begint bij beter begrip voor elkaar. Naast alle bedreigingen die boeren boven het hoofd hangen merk ik bij hen dat ze dat inlevingsvermogen bij de burger nog wel eens ontberen.

Dus áls er straks paden gerealiseerd worden, betreed die dan met open vizier en respect voor de mensen die dagelijks voor onze voedselvoorziening in touw zijn!

It âld Swinpaad bij Reduzum