De opvolging

Menno WiersmaCOLUMNS

Ouderdom komt met gebreken, bij de een wat eerder dan bij de ander. Al hoe mooi mijn vak van bistedokter is, ook mijn lichaam is behoorlijk gebukt gegaan onder ruim dertig jaar lange dagen maken en diensten draaien. De laatste twee jaar was ik reeds minder tussen het grootvee te vinden. Maar ook op het terrein van de gezelschapsdieren ga ik nu een stapje terug doen. Ik nader de prachtige leeftijd van het zesde decennium; het is dus absoluut geen schande. Zonder op de details in te gaan, mijn beperkingen zijn gelukkig niet levensbedreigend. Grootste zorg binnen onze praktijk was dan ook om opvolging te regelen!

Wat die opvolging betreft prijzen wij ons gelukkig dat we twee jonge collegae hebben weten te strikken om zich aan onze praktijk te verbinden. Het is namelijk erg moeilijk om medici in het algemeen en dierenartsen in het bijzonder naar onze prachtige regio te halen. Vanaf juli is Jessica Knol meteen na haar afstuderen bij ons werkzaam in met name de melkkoeien. Deze  boerendochter uit het Overijsselse Hasselt is het werken tussen het melkvee als het ware met de paplepel ingegoten. Ze wil zich niet alleen richten op de gezondheid van het individuele dier, maar ook de veehouder tot steun zijn in de bedrijfsvoering. We hebben in de afgelopen weken ruimschoots Jessica’s aanstekelijk enthousiasme en gedrevenheid mogen proeven die ongetwijfeld tevens ten grondslag liggen aan haar sportieve prestaties. We hebben er alle vertrouwen in dat deze voormalig Nederlands Kampioen roeien een aanwinst is voor ons team!

Jessica Knol

Het is thans niet meer zoals dertig jaar geleden dat je zoals ik na de studie de algemene bevoegdheid als dierenarts krijgt. Tegenwoordig studeer je af in een bepaald specialisme. Als gezelschapsdierenarts komt in de loop van augustus Pieter Limburg onze praktijk versterken. Al doet zijn naam anders vermoeden, Pieter is geboren en getogen in onze eigen Súdwesthoeke. Hij heeft na zijn afstuderen in  2016 in verschillende praktijken elders in ons land gewerkt, maar zocht een nieuwe uitdaging in de provincie waar zijn wortels liggen. In zijn werk haalt Pieter vooral voldoening uit het contact met de eigenaar en hecht hij bovenal waarde aan de zorg voor het huisdier. Om vervolgens in samenspraak met de eigenaar tot dé juiste behandeling te komen. Goede communicatie en kwaliteit staan hoog in zijn vaandel. Dat is precies waarom wij denken dat ook Pieter goed in ons team past!

Pieter Limburg

Beide nieuwe collegae verheugen zich op een goede samenwerking met enerzijds de veehouders en de diereigenaren en anderzijds met ons huidige team. Welke taak nu mij nog rest? Deeltijdwerken is de nieuwe norm, ook in bistedoktersland! Ik zal zo nu en dan nog op het spreekuur te vinden zijn. En reken maar dat er op de achtergrond best nog wel raad en daad nodig is. Dus deze ‘bistedokter’ is dan ook absoluut niet mijn zwanenzang!

Augustus 2020