Máximale Passie

Menno WiersmaCOLUMNS

Sinds onze kroonprins met zijn Argentijnse schone ten tonele verscheen bleek niet alleen hij van zijn Máxima gecharmeerd. Ze maakte tongen los en werd een soort nationaal bezit. Niet louter Oranjegezinde lieden, zelfs republikeinen liggen aan haar voeten en nog sterker: de weerman heeft er dagelijks zijn mond van vol in vrijwel elk weerbericht.

Ook werd Máxima al rap vernoemd. In onze praktijk werd een prachtige Bordeaux Dog uit ‘de Legean’ naar onze toekomstige koningin genoemd; maar ook een nagenoeg volmaakt koekalf, geboren op de trouwdag van ons kroonprinselijk paar, werd met haar naam getooid. De teef werd al snel de schrik van elke show omdat ze meestal de hoofdprijs won; het kalf van Sietse Talsma van Domwier deed als volwassen koe op de keuring daar niet veel voor onder. Bovendien hield zijn Máxima precies gelijke tred met het nageslacht van onze kroonprins en zijn vrouw. Achtereenvolgens werden twee koekalveren geboren, vlak na de beide prinsesjes Amalia en Alexia. Het behoeft geen nadere toelichting hoe die beide kalveren heten. Wel zit de familie Talsma momenteel met een enorm probleem!

Sietse Talsma is een melkveehouder met passie op ‘Sloterdijkstate’. Het bedrijf met een vijftigtal koeien is het kleinste in een rij grote tot zeer grote bedrijven tussen Wergea en Domwier. Talsma houdt van zijn vee. Hij verzorgt het meer dan uitstekend; het vee komt werkelijk niets tekort. Een koe met een dikke hak krijgt meteen boxrust en een dik strobed. Bovendien kent hij zijn koeien op zijn duimpje, de afstamming altijd paraat. De veefokkerij is meer dan een liefhebberij, dan komt de echte passie om de hoek kijken. Zijn ogen beginnen te glinsteren en hij praat honderduit. De appel valt overigens niet ver van de boom want zoon Pieter doet qua veefokkerij nauwelijks onder voor zijn vader. Samen zitten ze in maatschap. Niet dat ze het altijd eens zijn; er wordt namelijk onderling nog wel eens stevig geketeld.

Onlangs werd er een cursus veebeoordeling op het bedrijf van de Talsma’s gegeven. Sietse vertelt met groot genoegen dat één van de uitblinkers toen een paar van zijn beste koeien aanwees aan een medecursist onder de vermelding van: ‘daar zou ik wel een stal vol van willen hebben!’ Maar er lopen meerdere goeie koeien op het bedrijf rond, vooral de Foekje-lijn mag er wezen. Echter nu met Máxima in hun stal zouden de Talsma’s eigenlijk het predikaat ‘Koninklijke Veefokkers’ moeten mogen voeren.

Wat maakt Máxima nu zo speciaal? Als je het Sietse Talsma zelf vraagt komt hij juist niet met details als een mooi, solide, ver naar voren doorlopend kant uier en stevig droog beenwerk, neen; het ‘totaal plaatje’ maakt deze koe vrijwel volmaakt.

Niet alleen de fokkerij kan Talsma in vervoering brengen, hij kan over sport net zo hartstochtelijk verhalen. Wielrennen en schaatsen zijn favoriet, sporten die hij zelf ook graag mocht bezigen. Lyrisch kan hij worden over de souplesse, techniek of juist de kracht van een sportfiguur. Vaak is hij zeer uitgesproken. Wars is hij van overbodige bureaucratie en nutteloze regelgeving. Hij kan zich mateloos opwinden over vermeend onrecht. Bovendien ziet hij de toekomst voor de melkveehouderij niet zo rooskleurig in met een dalende melkprijs en kostenverhogende rompslomp. Een moment later kan hij weer net zo makkelijk vol trots een zwaluwnest met jongen in een schaaltje van de balk halen. De opwinding komt opnieuw als ter sprake komt dat diezelfde zwaluwen niet meer in de melkerij mogen nestelen. Dat ze dat toch ‘stiekem’ doen brengt de twinkeling in zijn ogen weer terug.

Een maand geleden werd de Nationale Rundvee Manifestatie gehouden in Utrecht, waar de landelijke rundveekeuring plaatsvond. De Talsma’s waren de enigen die onze regio daar vertegenwoordigden. Ze deden dat zeker niet slecht, al wonnen ze geen hoofdprijzen. Máxima was daar overigens niet aanwezig. Ze heeft eind juni namelijk net afgekalfd, voor de derde maal. En weer een koekalfje! En daar doet zich hét grote probleem voor. Nu loopt de kampioenskoe vóór op ons kroonprinselijk paar. Hoe nu aan een passende naam te verzinnen? Zelf kwamen de Talsma’s niet verder dan Máxima 2. Suggestie? Was een mooie Friese naam beginnend met een A niet leuker geweest? Aaltsje bijvoorbeeld, naar de vrouw des huizes op Domwier. En dan de hele naamgevingkwestie een kentering geven. Over passie gesproken. Zo goed als zeker moet er wel een derde dochter op komst zijn in Wassenaar.  Ik zou er persoonlijk  op hebben toegezien dat Willem Alexander te zijner tijd zou zijn komen te weten hoe hij zijn derde dochter had moeten gaan noemen. Amalia, Alexia en Aaltsje, hartstikke leuk trio toch?

© Juli 2006

Sietse Talsma geeft de jongste telg melk; Maxima, de zwarte koe in het midden, kijkt toe.

Naschrift April 2007: Onze kroonprins ging de uitdaging aan en het wérd inderdaad een dochter. Maar hij hield zich een beetje van den domme voor mijn oproep en noemde haar Ariana. Oek mooi…