Open dag melkveehouderij Roorda groot succes

Menno WiersmaCOLUMNS

Afgelopen zaterdag was het een drukte van belang in het Grouster Hôflân. Rond de 700 belangstellenden bezochten de open dag van het melkveebedrijf van Broer en Elizabeth Roorda.  Hun vijfjarige zoon Age verrichtte samen met onze staatssecretaris van milieu en infrastructuur, Joop Atsma, de officiële ingebruikname van de  nieuwe stal en melkstal.

Het was de laatste weken ongelooflijk spannend of Broer Roorda het met zijn medewerkers zou redden om alles op tijd klaar te krijgen voor de deadline die hij zichzelf gesteld had. De lat lag hoog, maar dat is een typische eigenschap van deze boer: hij neemt geen genoegen met ‘gemiddeld’. En afgezien van deze ambitie is hij ook nog eens een rasoptimist. Dat de renovatie van de oude stal niet gereed zou zijn voor de open dag nam hij voor lief, maar de nieuwe ligboxstal en de innovatieve melkcarrousel waren wel klaar en volop in gebruik. En dat mocht gezien worden! Deze melkveehouder is geen echte ‘koeienboer’, maar wil wel degelijk het voortouw nemen. Het boerenbedrijf in het algemeen en het zijne in het bijzonder moet voort in de vaart der volkeren. Ook in deze bepaald niet makkelijke tijd. Oplossingsgericht en positief denken vormen daarbij de enige juiste leidraad. Dat is het motto van Broer.

Het was een kort nachtje voor de boer: pas om twee uur na middernacht dook hij het bed in en terwijl ik zelf om vijf uur in de ochtend onderweg was naar een spoedgeval, zag ik alweer het licht branden in de nieuwe melkstal. En toen de staatssecretaris om klokslag tien uur met zijn vrouw het erf op liep, stond Broer nog onder de douche…

In zijn welkomstwoord memoreerde de 48-jarige veehouder kort de geschiedenis van het bedrijf. Het ouderlijk bedrijf in Reduzum verhuisde destijds van ‘It Langstek’ naar de Ienswei, waar een moderne ligboxstal verrees. In maatschap met twee broers werd dit bedrijf voortgezet en uitgebreid met twee andere locaties, waaronder 11 jaar terug deze in It Hôfân. Twee jaar geleden werd de maatschap in goede harmonie ontbonden, zodat ieder zijns weegs verder kon boeren. Achter de huidige jongveestal kwam een nieuwe stal met een open front aan de oostzijde en een nieuwe melkstal, om het bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. Verder ontwikkelen is het doel  en doemdenken hoort daar niet bij. ‘By my is in glês molke altyd heal fol.’

Daarna was het woord aan staatssecretaris Atsma. Hoe hij bij de opening betrokken was? ‘Broer hat my gewoan belle.’ Hij schetste verder dat het huidige kabinet er hard aan werkt om de druk  van de regelgeving te verminderen. Op zijn eigen terrein van milieu en infrastructuur probeert hij datzelfde te bewerkstelligen zonder de normen en doelstellingen uit het oog te verliezen. Volgens Atsma passen veehouders met een instelling als Broer Roorda prima in dat plaatje. Vervolgens werd de openingshandeling verricht samen met de jonge Age en was er koffie met gebak voor de genodigden.

Age Roorda opent samen met staatssecretaris Joop Atsma officieel de nieuwe melkstal.

De staatssecretaris en zijn vrouw kregen een uitgebreide rondleiding in de innovatieve melkstal. Het bijzondere van deze ’34-stands buitenmelker’ is dat alle vier tepelbekers los van elkaar door een gat in de vloer kunnen worden aangesloten op het uier. Het grootste voordeel hiervan is dat het werk van de boer, het aansluiten van de tepelbekers, in de toekomst verder geautomatiseerd kan worden. De melkcarrousel verwordt dan tot een soort superrobotmelker. Dat is pas van toepassing als de melkveestapel, die op dit moment rond de 100 melkkoeien telt, kan worden uitgebreid. Wat dat betreft is de nieuwe stal ook al toekomstgericht gebouwd. Aan de oostzijde is ruimte gehouden om deze door middel van spiegelen te kunnen verdubbelen.

In de loop van de dag hebben heel veel belangstellenden een kijkje genomen op het bedrijf. Nieuwsgierigheid wedijverde met de interesse. De meningen over het innovatieve karakter van de melkerij zijn onverdeeld positief. Maar niet iedereen is ervan overtuigd of dit hét systeem van de toekomst wordt. Dat zal de tijd leren. Maar het is de verdienste van Broer Roorda om bestaande ideeën te omarmen, uit te bouwen en de juiste mensen daarbij te zoeken om dat verder te ontwikkelen. En als eenmaal dat traject is ingezet daarin onvoorwaardelijk te blijven geloven. Het dierwelzijn en de diergezondheid hebben grote vooruitgang geboekt in de nieuwe stal. Ik hoop dat de uiergezondheid eenzelfde slag mag maken door middel van de nieuwe melkerij. Uit naam van onze dierenartsenpraktijk heb ik Broer afgelopen zaterdag dan ook een ‘extreem laag tankmelkcelgetal’ toegewenst. Dat getal is daar namelijk de maatstaf voor.

Om zes uur in de namiddag was de rust weergekeerd in het Hôflân. Hulp Sander vertrok net als laatste met een zak overgebleven krentenbollen en Broer was aan het melken. Ik denk dat hij met zijn gedachten elders was, want de draaimelkstal stond stil en er waren slechts twee koeien aangesloten. Hij had een heel goed gevoel over de open dag en was blij verrast door de grote belangstelling. In het woonhuis trof ik de vrouw des huizes bedolven onder de bloemen aan. En de kleine opvolger? Die heeft voorlopig nog de meeste aandacht voor zijn speelgoed.

10 September 2011