Tweede druk, druk, druk

Menno WiersmaCOLUMNS

De laatste vrijdag van juli was bijzonder. De donderdagavond daarvoor had ik net met de uitgever besloten dat er een tweede druk van ‘Elke dag dierendag’ uit zou komen. De boeken van de eerste zijn namelijk op. Ik heb vaak gesteld dat toeval niet bestaat; alles gebeurt schijnbaar gewoon zoals dat moet zijn. Op 28 juli zat Reduzum in de … Lees verder »

Jongereinsoarch

Menno WiersmaFRYSKE COLUMNS

D’r giet noch wolris wat ûnbidich mis yn de soarch foar de jongerein. De grize giet jin somtiden oer de grouwe at jo de skrinende ferhalen yn ‘e krante lêze. Foarbylden by de rûs! It is absolút net ferwûnderlik dat it jongfolk ferskuorrend ûntspoart at jo sjogge hoe’t bern betiden oan harren lot oerlitten wurde. Oan de oare kant fernuvert … Lees verder »

Mei de noas yn ‘e djerre

Menno WiersmaWrafkes

Potferjaneinepyk! Betiden soenen jo dy kwispel fan my d’r wol ôf fykje wolle! Dat kring ferriedt my altiten wer. Foaral yn ’e ûnderwâl, wer’t ik op ’t heden sa graach omsneupe mei. Dan stekt dy plom boppe alles út, al hielendal at ik drok yn aksje bin… It is alwer in hiel hoart lyn dat ik wat fan mysels rûnblaft … Lees verder »

‘Bakerpraatje’

Menno WiersmaCOLUMNS

Als er eertijds een kind op komst was werd de kraamzorg door bakers gedaan. Dit waren doorgaans ongeschoolde maar erg toegewijde en meestal wat oudere vroedvrouwen uit de naaste omgeving. Dikwijls trad een buurvrouw of de eigen moeder op als baakster. Voor hen was zoiets gesneden moederkoek. Zij onderkenden de krampen van de weeën en wisten van de navel en … Lees verder »

Waarme Wintermiddei yn De Wartenster

Menno WiersmaFRYSKE COLUMNS

Op sneintemiddei 5 febrewaris fan 15.00 -17.00 oere smite Gjalt de Groot en Menno Wiersma de rapen gear yn De Wartenster mei smoute ferhalen oer harren boeken ‘We strûpe derûnder’ en ‘Elke dag dierendag’. De ynrin is fanôf 14.30 oere op de Midsbuorren 7 yn Warten. Tagongspriis is €10,- en dan krije jo kofje of tee mei wat lekkers fansels.  … Lees verder »

UITNODIGING FEESTELIJKE BOEKPRESENTATIE

Menno WiersmaCOLUMNS

Meer dan 33 jaar heb ik als bistedokter lief en leed gedeeld met talloos veel dieren en al hun baasjes. Allemaal beesten die door hun eigenaren aan mij werden toevertrouwd. De afgelopen twintig jaar heb ik de lezers van regionale bladen en dorpskranten in het hart van Fryslân deelgenoot gemaakt van mijn werkzaamheden en belevenissen middels honderden columns, epistels en … Lees verder »

HET GROTE BISTEDOKTERBOEK

Menno WiersmaCOLUMNS

Ik durf te stellen dat ook honden dromen. Heerlijk languit gevloerd liggen ze soms te bewegen in hun slaap. Vaak maken ze daar nog piepende geluidjes bij ook. Gekscherend zeggen we dan dat ze wel over ‘poesjes’ zullen dromen. Of katten dromen? Ik denk het wel, al doen ze dat in ieder geval minder opzichtig. Vast over grijze muisjes. En … Lees verder »

Blije boer Brunia

Menno WiersmaCOLUMNS

Toen ik voor het eerst op de boerderij van Jaring Brunia op Flânsum kwam moet hij daar als peutertje hebben rond gehobbeld op zijn ouderlijk bedrijf. Dat is ruim dertig jaar geleden en ik herinner het me zo niet meer. Wel heb ik hem daar zien opgroeien en soms hielp hij mee bij bewerkelijke klussen. Een vrolijke, energieke jongeman, behulpzaam … Lees verder »

‘Hinnehokje?’

Menno WiersmaWrafkes

Ik hoech der net omhinne te blaffen, it wie okkerdeis sljochtwei nuveraardich. Op in moarntiid, in pear wike ferlyn, kaam Baas lyk as altyd as earste ûnder. Gewoanwei  lit hy my dan troch de bykeuken daliks efkes bûtendoar yn ‘t waar omsneupe en giet er de itenstafel foar Frou en himsels reemeitsjen. Dêrnei ropt hy my nei binnen ta en … Lees verder »

Wat soesto!

Menno WiersmaFRYSKE COLUMNS

Freark Smink hat syn ‘opus magnum’ nota bene nei syn santichste nochris ôflevere yn de foarm fan in magistrale teaterfoarstelling oer it boerelibben. It is lykwols net allinne de boer dy’t sintraal stiet mei syn hjoeddeiske problematyk as reade tried yn ‘Wat soesto!’. Famyljerelaasjes yn ’t algemien mei dy fan heit en soan yn ’t bisûnder en it ferskynsel ‘mantelsoarch’ … Lees verder »

Snackbar

Menno WiersmaCOLUMNS

Ik vond het een wat potsierlijk statement van Hans Wiegel om vorig jaar juni de eerste paal te slaan van een wolvenhek bij Boijl. Het zou een aanzet moeten zijn van een hek van Lauwersmeer tot Lemmer om de wolf uit onze provincie te weren. Als alternatief omdat het natuurlijk bijna ondoenlijk is om elke individuele koppel met hekken tegen … Lees verder »

Lentekriebel

Menno WiersmaCOLUMNS

Wie kent niet het uitzinnige voorjaarsgevoel van buitelende kievieten, heerlijk geurende weiden en jolige lammetjes? Lammeren die in de namiddag in groepjes door de wei hollen en worden beschenen door een laaghangende zon? Ze rennen over de polderdijk van hot naar hek en maken ondertussen de gekste bokkensprongen. Als in een soort ultiem ‘speelkwartier’ zijn ze hét toonbeeld van absolute … Lees verder »

Zen

Menno WiersmaCOLUMNS

“Wil jij mijn beide poezen in laten slapen als ik er niet meer ben?”, vroeg de oude mevrouw bloedserieus aan mij. Ze keek me daarbij doordringend aan, alsof de tachtiger haar eigen einde voelde naderen. De beide ouwe katten van Perzische signatuur hadden ouderdomskwaaltjes, maar waren op zich nog heel fit. Dus deed ik slechts de toezegging dat ik mijn … Lees verder »

‘Op ‘e klepper’

Menno WiersmaWrafkes

Ja hear, it wie wer safier! ‘t Wie noch neare nacht doe’t Baas my útliet. Ik wit daliks wat der barre sil as it noch roettsjuster is en ik op nei it spoar krekt bûten it doarp mei Baas omtoarkje mei. Dan wurd ik gysten en oerémis en draaf ik op myn alderhurdst foar syn fyts út. It kin net … Lees verder »