De slachrjemme op ‘e taart

Menno WiersmaFRYSKE COLUMNS

In lyts kertier ear’t de wekker giet, rattelt de tillefoan. Jelle hat help nedich by keallerij fan in rier. Ik rek my út en bliuw noch eefkes op ‘e rêch lizzen oan’t myn oare helte oer myn búk strykt en my oantrunet dat ik der ôf moat. Gau strûp ik yn ‘e klean en strûs nei ûnderen ta. Ûnderweis yn … Lees verder »

Jeuk

Menno WiersmaCOLUMNS

Of jeuk erger is dan pijn zult u me niet horen beweren, maar jeuk is absoluut niet leuk. Bij onze huisdieren onderscheiden we een drietal hoofdoorzaken van jeuk. Met stip op nummer één staan de uitwendige parasieten. Denk dan vooral aan vlooien; maar natuurlijk ook aan schurftmijten.  Ook veel voorkomend is voedingsallergie. Dat wil zeggen een overgevoeligheid voor bepaalde bestanddelen … Lees verder »

Minder hondenbeten? Daar zetten we samen onze tanden in!

Menno WiersmaCOLUMNS

Rond dierendag krijgt het welzijn van beesten altijd wat meer aandacht dan gewoon. Naast het dierenwelzijn is de relatie tussen mens en dier echter minstens zo belangrijk. We houden niet alleen (van) dieren om ze een goed plekje te geven, we doen het ook voor onszelf. We vinden het leuk en voelen ons er wel bij. Voorwaarde daarbij is een … Lees verder »

Open dag melkveehouderij Roorda groot succes

Menno WiersmaCOLUMNS

Afgelopen zaterdag was het een drukte van belang in het Grouster Hôflân. Rond de 700 belangstellenden bezochten de open dag van het melkveebedrijf van Broer en Elizabeth Roorda.  Hun vijfjarige zoon Age verrichtte samen met onze staatssecretaris van milieu en infrastructuur, Joop Atsma, de officiële ingebruikname van de  nieuwe stal en melkstal. Het was de laatste weken ongelooflijk spannend of … Lees verder »

Diggelguod

Menno WiersmaFRYSKE COLUMNS

L’histoire se répète, sa’t de Frânsen sizze. Skrassen op jins siel kinne jo net weipoetse en diggelguod dat stikken is, kinne jo better fuortdonderje. Dogge jo dat net dan kin soks foer foar psychologen wurde of in ‘skibbich’ ferhaal opsmite. It is glûpende kâld earne midden yn ‘e winter yn ‘e oarlochsjierren fan de foarige ieu. Nel fûn in súterich … Lees verder »

Spaans juweeltje

Menno WiersmaCOLUMNS

Ik kom de seniorenflat binnen en daar zitten de beide tachtigers, Ans en Wim. Hij op de bank, zij in een rolstoel.  Getekend door het leven, maar desondanks de tand des tijds goed doorstaan. En zoals immer, zeer gesoigneerd. Ik kom voor Joyito, de kleine York. Uitgeteld ligt het taaie rakkertje bij zijn bazin op schoot. Hij kwakkelde al een … Lees verder »

D’Enquête

Menno WiersmaCOLUMNS

Het afgelopen winterseizoen hebben wij in onze praktijk een tevredenheidsenquête laten uitvoeren onder de gezelschapsdiereneigenaren. Uiteraard waren we erg nieuwsgierig naar de uitkomst. Het heeft even op zich laten wachten, maar onlangs kregen we de uitslag. Benieuwd? Tuurlijk niet, u wist het immers al, want u heeft ‘m als klant ingevuld. Maar niet iedereen. Vandaar even een paar kanttekeningen. Een … Lees verder »

Ruwe Bolster

Menno WiersmaCOLUMNS

Marten runt samen met zijn tweelingbroer Klaas en zijn vader één van de grootste melkveebedrijven in onze regio. Als je je hele leven al tussen de koeien hebt doorgebracht word je daardoor gevormd. Des te verrassender was het te ontdekken dat er in deze ruwe bolster ook een heel blank pitje huist. Ik kom al ruim twintig jaar zo nu … Lees verder »

De Commercial (‘It Spotsje’)

Menno WiersmaCOLUMNS

Voor de ‘Doch It Foar Dyn Doarp’-serie van Omrop Fryslân wordt onze dierenartsenpraktijk in de gelegenheid gesteld om zich op het commerciële pad te begeven. Dat reclamespotje van twintig seconden en alles wat zich rondom de opnames afspeelde leverde echter wel materiaal voor een avondvullende speelfilm! Deze week is Reduzum in voornoemde reeks op de Fryske buis. De plaatselijke middenstand … Lees verder »

Week van het Huisdier 2011

Menno WiersmaCOLUMNS

FEITEN OF FABELS? Er bestaan veel misverstanden over het verzorgen van huisdieren. Met de beste bedoelingen worden soms dingen gedaan die nergens op slaan of zelfs averechts werken. Wanneer doe je het juist wel goed? Dit jaar wordt alweer voor de 10e keer een hele week (14 t/m 22 mei) uitgeroepen tot ‘Week van het Huisdier’. In april is de … Lees verder »

Zoeven, enne…een heel klein beetje snoeven

Menno WiersmaCOLUMNS

Kent u dat sublieme reclamespotje van die drie donkere blinde Amerikaanse ‘Toppers’? Vaag of niet? Even kort dan. Na een prima geslaagd gospelconcert stappen ‘The Blind Brother Three’ in een auto met chauffeur om terug naar hun hotel te rijden. Onderweg kibbelen ze over het wel of niet halen van de hoge noten, totdat één van hen het zijraampje opent. … Lees verder »

Mentaliteit

Menno WiersmaCOLUMNS

“We gaan aanstaand weekend naar Frankrijk.” “Leuk!”, reageer ik. “Jaa, en de hond gaat mee!” “Juist, ja…” Ik blader meteen in het dierenpaspoortje en zie dat de kwispelende viervoeter voor mij nog niet tegen hondsdolheid is ingeënt. “Dat zal niet lukken”, merk ik zuinigjes op. Want dat moet minstens 3 weken voor vertrek. Dat staat in alle folders en ook … Lees verder »

Mazzelpik

Menno WiersmaCOLUMNS

Gisteren was ik jarig. Weer een jaartje ouder. En wijzer? U mag het zeggen. Vorige week zat ik in oude fotoboeken te bladeren. Allerlei herinneringen komen dan voorbij. Een levensloop in een notendopje. Als tweejarige zat ik al tussen de konijnen. Weet daar niets meer van, maar foto’s liegen niet. Of ik lag in innige omhelzing met Penzie, een Cocker … Lees verder »

Excuses

Menno WiersmaCOLUMNS

“Ik ben eigenlijk kwaad op jou. Ik vind dat je mijn kat niet goed behandeld hebt.” Een beetje beduusd en verbaasd kijk ik op. Het kan zijn natuurlijk. Ik wenk de bazin van de poes even mee te komen en samen lopen we naar de aparte spreekkamer. Het is in zo’n geval beter de drukte bij de balie even achter … Lees verder »

Kijk eens wat vaker in de bek van je huisdier!

Menno WiersmaCOLUMNS

We vinden het heel gewoon dat we voor de jaarlijkse gebitscontrole in de stoel bij de tandarts liggen. Net zo goed is het absoluut niet raar ook bij onze huisdieren eens wat vaker naar het gebit te koekeloeren. En niet alleen wanneer ze uit hun muil(tje) meuren of een beetje vreemd gaan eten! Vier van de vijf honden en katten … Lees verder »